جناب آقای امین مؤیدی

عضو هیئت مدیره و معاون املاک، مشارکت و فروش

.

برخی از سوابق حرفه ای و کاری:

  • مدیر کارگزینی و تدارکات معاونت اموال و دارایی های بنیاد مستضعفان و جانبازان 1368-1369؛
  •  مدیر کل اداری بنیاد مستضعفان و جانبازان در بخش اقتصادی 1386-1371؛
  • مدیر عمومی حوزه ریاست و بین الملل و سازمان بازرگانی بنیاد 1371-1379؛مدیر کارگزینی و تدارکات معاونت اموال و دارایی های بنیاد مستضعفان و جانبازانمدیر کل اداری بنیاد مستضعفان و جانبازان در بخش اقتصادیمدیر عمومی حوزه ریاست و بین الملل و سازمان بازرگانی بنیادمدیر اداری و پشتیبانی شرکت سینا بن (صدور خدمات فنی و مهندسی بنیاد)مدیر فروش شرکت موتورسیکلت تلاش و مشاور شرکت گروه قطعات فولادی ایرانمدیر اداری شرکت خدمات مشاور و مدیریت تدبیرمدیر عامل شرکت خدمات مشاور و مدیریت تدبیرمشاور اجرایی شرکت دنیز طبخ ایرانیانمعاون فروش و مشارکت شرکت خدمات مهندسی شهرسازی علوی