جناب آقای امین مؤیدی

معاون املاک، مشارکت و فروش

.

برخی از سوابق حرفه ای و کاری:

  • مدیر کارگزینی و تدارکات معاونت اموال و دارایی های بنیاد مستضعفان و جانبازان
  • مدیر کل اداری بنیاد مستضعفان و جانبازان در بخش اقتصادی
  • مدیر عمومی حوزه ریاست و بین الملل و سازمان بازرگانی بنیاد
  • مدیر اداری و پشتیبانی شرکت سینا بن (صدور خدمات فنی و مهندسی بنیاد)
  • مدیر فروش شرکت موتورسیکلت تلاش و مشاور شرکت گروه قطعات فولادی ایران
  • مدیر اداری شرکت خدمات مشاور و مدیریت تدبیر
  • مدیر عامل شرکت خدمات مشاور و مدیریت تدبیر
  • مشاور اجرایی شرکت دنیز طبخ ایرانیان
  • معاون فروش و مشارکت شرکت خدمات مهندسی شهرسازی علوی