ارزیابی شرکت توسعه و عمران امید از سوی مرکز ملی تعالی و پیشرفت

شرکت توسعه و عمران امید بمنظور بهبود عملکرد شرکت و بهره مندی از مدلهای برتر بهبود سازمانی، در سال ۹۹ در جایزه ملی تعالی و پیشرفت حضور یافته است که این مهم با برگزاری دوره های آموزشی و آشنایی پرسنل با مدل تعالی سازمانی شروع گردد. پس از آن با تشکیل کارگروه های مختلف نسبت به تهیه اظهارنامه تعالی اقدام گردید. در همین راستا بمنظور سطح شرکت از تکنیک پروفرما برای خودارزیابی استفاده شده است. مطابق با پروتکل های ابلاغی دبیرخانه ارزیابی شرکت توسط ارزیابان محترم دبیرخانه در تاریخ های ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری بصورت یک روز آنلاین و یک روز حضوری انجام شده است که امید آن می رود در پایان خردادماه مراسم تقدیر و اختتامیه این دوره از جایزه برگزار گردد.

افکار خود را به اشتراک گذارید