خانه>اخبار و رویدادها>درون سازمانی
درون سازمانی

[آر اس اس] [آرشیو]
با امید خانه دار شوید با امید خانه دار شوید
با امید خانه دار شوید
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳       (تعداد بازدید : ۱۰۰۹)


آگهی دعوت به مشارکت در ساخت آگهی دعوت به مشارکت در ساخت
آگهی دعوت به مشارکت در ساخت
تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳       (تعداد بازدید : ۹۲۵)


آگهی دعوت به مشارکت در ساخت آگهی دعوت به مشارکت در ساخت
آگهی دعوت به مشارکت در ساخت
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳       (تعداد بازدید : ۱۵۳۵)


آگهی دعوت به مشارکت در ساخت آگهی دعوت به مشارکت در ساخت
آگهی دعوت به مشارکت در ساخت
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳       (تعداد بازدید : ۱۲۰۶)


آگهی دعوت به مشارکت در ساخت آگهی دعوت به مشارکت در ساخت
آگهی دعوت به مشارکت در ساخت
تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳       (تعداد بازدید : ۱۸۱۶)


همایش همایش
دريافت سه نشان بين المللي و ملي توسط شركت توسعه و عمران اميد در سومين اجلاس مشترك توسعه كيفيت ساختمان، حمل و نقل و راه و شهرسازي
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴       (تعداد بازدید : ۲۱۶۵)


جايزه تعالي جايزه تعالي
در روزهاي يك شنبه و دوشنبه مورخ ۱۴و ۱۵ آذرماه ۱۳۹۵، جلسات بازديد از شركت توسط ارزيابان جايزه مدل تعالي و پيشرفت در دفتر مركزي برگزار گرديد.
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴       (تعداد بازدید : ۲۳۴۰)


آگهی دعوت به مشارکت در ساخت آگهی دعوت به مشارکت در ساخت
آگهی دعوت به مشارکت در ساخت
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۴       (تعداد بازدید : ۲۳۶۴)